ADHD

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn het levenslang problemen hebben met concentratie, het moeite hebben met organiseren, hyperactiviteit, overbeweeglijk zijn en impulsiviteit.

Relatie ADHD met geloof

De invloed van ADHD op het geloofsleven kan ingrijpend zijn. Een concreet merkbaar gevolg kan zijn dat er sprake is van wanorde en vergeetachtigheid in geloofsbeleving en het praktiseren daarvan. Men komt nooit toe aan bidden en Bijbellezen. Er ontstaan schuldgevoelens over de dingen die misgaan in het eigen leven, in het gezinsleven en in het functioneren binnen de kerkelijke gemeente. Ook bij de genoemde bijkomende problemen zoals depressieve klachten en persoonlijkheidsproblematiek blijven de gevolgen niet uit voor het geloofsleven. Ze zijn ook van invloed op de plaats die men heeft of had in de kerkelijke gemeente. Voor een goede pastorale begeleiding is het nodig dat ook ambtsdragers kennis hebben van wat er speelt.
Anderzijds kan het geloof een steun zijn bij het aanpakken van de problemen. Een diagnose is immers geen verontschuldiging om het er bij te laten. Tijdens de coaching en de lotgenotencontacten binnen Eleos wordt het vaak als bijzondere steun ervaren dat God een God van orde is. Cliënten vinden hierin een stuk motivatie om de nodige discipline op te brengen om resultaten te bereiken en vast te houden.

 

 

 het ervaringsverhaal van een moeder
     die de oudercursus volgde

 het ervaringsverhaal van Ilse 
     die ambulante woonbegeleiding kreeg

 andere ervaringsverhalen