ADHD

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn het levenslang problemen hebben met concentratie, het moeite hebben met organiseren, hyperactiviteit, overbeweeglijk zijn en impulsiviteit.

Omgaan met ADHD

Wat kun je zelf doen?
Het is niet mogelijk om een overzichtelijk en eenduidig advies te geven van wat goede en gezonde leefregels zijn om goed met ADHD om te gaan. Dat heeft te maken met de uiteenlopende verschijningsvormen van de stoornis en met het eigen karakter ervan. Het nastreven van een gezond en regelmatig leefritme is juist door de aandoening zelf vaak niet haalbaar. En vanwege concentratieproblemen is het nauwelijks mogelijk een manier van leven te ontwikkelen waarmee aan vergeetachtigheid het hoofd geboden wordt.

Het is belangrijk dat de betrokkene zelf en de omgeving de stoornis onderkennen en erkennen. Er achter komen dat je ADHD hebt, is geen goed nieuws. Tegelijk geeft de vaststelling ervan wel een stuk erkenning. Dit kan helpen bij het leren aanvaarden van het gedrag. Daarmee ontstaat een gunstige uitgangspositie voor een succesvolle behandeling. 

Van belang is ook om goed geïnformeerd te zijn over de verschijningsvormen van ADHD. De aandoening kan zich op verschillende manieren uiten en gaat vaak samen met bijvoorbeeld depressieve klachten, verslavingsproblematiek of persoonlijkheidsproblematiek. 
Het Fonds Psychische Gezondheid geeft nog de volgende tips:

 • Probeer de verschijnselen van ADHD te leren herkennen. Dat helpt om een beeld te krijgen  welk effect ADHD op uw leven heeft en er greep op te krijgen. 
 • Bedenk dat u sterk de neiging hebt om uw aandacht te verliezen; probeer uw werkplek of studeerkamer daarom zo in te richten dat u niet snel wordt afgeleid. 
 • Praat met de belangrijkste mensen in uw omgeving over uw stoornis, zodat zij u begrijpen en kunnen steunen. 
 • Zorg voor een duidelijke structuur in uw dagindeling. 
 • Zoek zo nodig professionele hulp of begeleiding voor het op orde brengen of houden van uw leven.

Tips voor naastbetrokken

 • Besef dat ADHD geen zeldzame aandoening is. 
 • Zoek informatie over ADHD, in bibliotheek, boekhandel of op internet.   
 • Hoed u voor zelfverwijt en ruim het uit de weg. ADHD ontstaat niet door u.   
 • Ga op zoek naar professionele resultaatgerichte hulpverleners.   
 • Leg contact met zelfhulpmogelijkheden voor gezinnen met ADHD.  
 • Accepteer dat u zelf niet kunt uitvinden hoe u er het beste mee om kunt gaan. Familieleden
  hebben informatie en training nodig.    
 • Leer de oorzaken kennen van de stress waaronder familieleden van mensen met ADHD lijden.   
 • Neem voldoende tijd voor uzelf en besteed aandacht aan de behoefte van andere gezinsleden.   
 • Wees u er van bewust dat het de zaak kan verergeren als u erg veel tijd doorbrengt met de persoon die ADHD heeft.   
 • Houd contact met uw vrienden en familie, laat uw hobby’s niet schieten, vooral niet als u daarvoor het huis uit moet.   
 • Streef naar passende onafhankelijkheid voor uw familielid met ADHD en voor uzelf.   
 • Wees niet verrast als u ontdekt dat familieleden die de situatie aankunnen zich onderscheiden van degenen die dat niet kunnen door hun vermogen tot verandering, door hun vermogen op een andere manier naar de dingen te kijken.   
 • Zorg goed voor uzelf en zoek tijdig hulp en steun als het u teveel wordt.   
 • Sluit aan bij een duidelijke dagindeling, vaste regels en vaste plaatsen voor dingen in huis.   
 • Maak eenvoudige afspraken, kort en duidelijk. Houd met elkaar de huisregels duidelijk en overzichtelijk. 
 • Als uw partner met ADHD ergens helemaal in opgaat en daarin goed presteert, denk dan niet; ‘Hij/zij kan het best, als er maar een goede wil is’. Dat is niet juist.

 

 

 het ervaringsverhaal van een moeder
     die de oudercursus volgde

 het ervaringsverhaal van Ilse 
     die ambulante woonbegeleiding kreeg

 andere ervaringsverhalen