ADHD

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn het levenslang problemen hebben met concentratie, het moeite hebben met organiseren, hyperactiviteit, overbeweeglijk zijn en impulsiviteit.

Hoe ontstaat ADHD?

Bij het ontstaan van ADHD spelen biologische factoren een belangrijke rol. De verwerking van informatie uit de buitenwereld in de hersenen verloopt bij mensen met ADHD anders dan bij mensen zonder ADHD. Bij het ontstaan hiervan is aanleg, met name erfelijkheid van groot belang: ADHD komt in bepaalde families vaker voor. Soms kan de aandoening het gevolg zijn van een hersenbeschadiging, bij de geboorte of door infectie of ernstig hoofdletsel. Sociale factoren kunnen maken dat de ADHD tot uiting komt of verergert. Bijvoorbeeld spanningen tussen ouders, een chaotische opvoedingssituatie, veel afkeuring of pestgedrag op school. (ontleend aan Fonds Psychische gezondheid)

 

 

 het ervaringsverhaal van een moeder
     die de oudercursus volgde

 het ervaringsverhaal van Ilse 
     die ambulante woonbegeleiding kreeg

 andere ervaringsverhalen