Ons beleid

Het meerjarenbeleid van Eleos is verwoord in het Meerjarenbeleidsplan 2016-2018: Inhoudelijke Vernieuwing. 

Het plan heeft vier bouwstenen: 

  1. Integer vakmanschap
  2. Identiteitsversterking
  3. Innovatief vermogen
  4. Interne voorwaarden

 

Integer vakmanschap
Hoe sluiten we zo goed mogelijk aan bij de hulpvraag van de patiënt? Hoe houden we vervolgens ook scherp hoe het herstelproces verloopt en sturen we tijdig bij in een voortdurende dialoog? Dat vraagt oefening en ontwikkeling in persoonlijk meesterschap, in welke hulpverlenersrelatie we ook staan tot de patiënt. We richten ons zo mogelijk op vermindering van klachten; op herstel van sociaal en maatschappelijk functioneren en kijken hoe we de patiënt kunnen helpen in het omgaan met de gebrokenheid en kwetsbaarheid in zijn of haar bestaan.

Identiteitsversterking
Van geloofsworsteling tot geborgenheid - in die dynamiek doen wij ons werk. Hoe vergroten we onze kennis over de interactie tussen geloof en psychisch functioneren en hoe passen we die kennis toe in de klinische praktijk? Daar houdt het Kennisinstituut christelijke ggz zich mee bezig. Samen met De Hoop en samen met het pastoraat zoeken we naar nieuwe wegen om onze cliënten optimaal te begeleiden bij problematiek rond psyche en geloof.

Innovatief vermogen
Vanuit een heldere visie ons aanbod vandaag vernieuwen om morgen antwoord te geven op de vraag van je cliënt. Er zijn ideeën genoeg binnen Eleos! Een lacune of ergernis kun je omzetten in een opvatting, een idee, een plan, een werkwijze en een resultaat. Meerdere ideeën samenbrengen tot een gezamenlijk resultaat vergt vooraf goede keuzes maken en daarna vooral uitwerken en vasthouden.

Interne voorwaarden
De basis op orde: ja graag. Plannen beheersen, sturen, financieel onderbouwen en faciliteren. Diverse innovaties binnen Eleos hebben verstrekkende gevolgen voor de noodzakelijk interne voorwaarden. Als we de impact van e-health doordenken, is bijvoorbeeld een geheel nieuwe ict-infrastructuur nodig. En meer vindplaatsgericht werken (bij scholen, huisartsen) stelt ons voor belangrijke opgaven op het gebied van huisvesting. Er liggen diverse uitdagingen!