Gegarandeerd goede zorg

De best mogelijke zorg bieden aan onze cliënten, dat is waar we voor gaan. Om de kwaliteit van onze zorg te borgen, heeft Eleos een kwaliteitsstatuut. Hierin staat beschreven hoe we de zorg voor onze cliënten hebben georganiseerd. Onze werkwijze, de verantwoordelijkheden en vormen van zorg komen aan bod in het kwaliteitsstatuut. 

Aanvullend op het kwaliteitsstatuut heeft Eleos een professioneel statuut. Dit professioneel statuut dient als achtergrondinformatie voor het kwaliteitsstatuut en geeft richting aan de verantwoordde zorg die we verlenen aan cliënten. Tevens biedt het duidelijkheid en veiligheid aan hulpverleners en leidinggevenden. 

Download hier ons kwaliteitsstatuut.
Download hier ons professioneel statuut.