Kennisinstituut christelijke ggz

Het Kennisinstituut christelijke ggz is een gemeenschappelijk initiatief van De Hoop en Eleos. Eleos en De Hoop willen recht doen aan het geloof en de geloofsbeleving van hun cliënten en dit op een professionele en verantwoorde wijze integreren in de hulpverlening. Hiervoor is (wetenschappelijk) onderbouwd inzicht nodig over de interactie tussen christelijke geloof en psychische gezondheid. Het Kennisinstituut initieert dit onderzoek en voert het uit. Ook houdt het Kennisinstituut zich bezig met innovatie en (verder) ontwikkelen van behandelmethodiek vanuit het perspectief van het christelijk geloof.
Opgedane kennis wordt toegepast in de behandeling en begeleiding en gedeeld met professionals in de ggz en personen die werkzaam zijn binnen het pastoraat.

Lees meer op de website van het Kennisinstituut. www.kicg.nl.

Lopend wetenschappelijk onderzoek 

Er vinden uiteenlopende onderzoeken plaats, o.a.:

Kijk op www.kicg.nl/onderzoek voor alle onderzoeken.

Afgerond wetenschappelijk onderzoek

Er zijn in de voorliggende jaren diverse onderzoeken op het gebied van geloof en hulpverlening afgerond.