Klachten 

Wat te doen bij een klacht?
De medewerkers van Eleos doen hun uiterste best om u goede hulpverlening te bieden. Toch kan het gebeuren dat u iets dwars zit en dat u ons hierop wilt wijzen. Hoe eerder u dit doet, hoe beter.

Bespreek het met uw hulpverlener
Vaak is er een goede oplossing voor uw klacht te vinden in gesprek met desbetreffende medewerker of zijn/haar directe leidinggevende. Een verschil in beleving van uw of onze kant kan voor onduidelijkheid zorgen. Ga daarom eerst in gesprek met uw hulpverlener of zijn/haar leidinggevende.

Komt u er samen niet uit, of vindt u uw klacht te ernstig om het met hen te bespreken, dan kunt u contact opnemen met de interne klachtenfunctionaris.

Klacht indienen
Wanneer u een klacht wilt indienen kunt u contact opnemen met de interne klachtenfunctionaris van Eleos. De interne klachtenfunctionaris geeft u onafhankelijk advies en coördineert de klachtafhandeling binnen Eleos. Zij kan u ook meer vertellen over de klachtenprocedure. Indien nodig kan de klachtenfunctionaris u in contact brengen met de (externe) klachtfunctionaris c.q. klachtencommissie of andere externe instanties.

Het e-mailadres waarop u de klachtenfunctionaris kunt bereiken is klachten@eleos.nl. Naar aanleiding van uw klacht neemt de interne klachtenfunctionaris zo snel mogelijk contact op met u.

Reglement en formulier
Meer informatie over de klachtenprocedure van Eleos leest u in onze folder.
Het volledige klachtreglement kunt u hier downloaden.