Scholen

Goede samenwerking
Eleos hecht waarde aan een goede samenwerking met scholen. Daarom wil Eleos graag de school betrekken bij hulpverlening aan jongeren met ernstig psychosociale en psychiatrische problematiek. Voor deze samenwerking is uiteraard de toestemming van de ouders en het kind /de jongere nodig.

Inhoud samenwerking

  • Beschikbare informatie vanuit school over de jongere wordt gebruikt voor de probleemanalyse.
  • De school kan zo nodig betrokken worden bij het hulpverleningsproces.

Meer informatie leest u bij ambulante behandeling jeugd, specialistische begeleiding thuis jeugd of op onze jongerensite www.mindguide.nl

Contact
Voor vragen over aanmelding, verwijzing, wachttijden en inhoud van behandelingen kunt u contact opnemen met een behandellocatie. Daar kunt u ook terecht voor dienstverlening op maat, zoals een cursus, lezing of andere dienst.

Meer informatie?
Meer informatie over de vorm van samenwerking en hoe te handelen in crisissituaties leest u in de folder Eleos en de scholen.

 

 

 

Digitale nieuwsbrief scholen

Eleos verstuurt eens in de paar maanden een nieuwsbrief aan scholen. Klik op de afbeelding om de laatste versie te lezen.

Abonneer u hier

VESTIGINGEN