Aangenaam kennis te maken!

Nu de transitie van een groot deel van de zorg een feit is, zijn wij samen druk bezig praktische invulling hieraan te geven. Op dit moment zijn wij met u in gesprek over transformatie en de huidige ontwikkeling van productie, facturatie en invulling van zorg. Tegelijk bereiden wij ons voor op overleg over verlenging van onze contracten.

Eleos in uw gemeente

Professioneel en christelijk
Eleos is een christelijke ggz-instelling waar professionaliteit en identiteit hand-in-hand gaan. We bieden hulp aan burgers met psychiatrische problematiek. Binnen het Kennisinstituut doen we onderzoek delen we graag onze kennis over christelijke ggz. Dat doen onze hulpverleners vanuit hun christelijke levensovertuiging. Maar natuurlijk staat onze hulp open voor iedereen. Christen of niet.

Uw burger centraal
Eleos werkt vanuit de behoefte van de burger. Wat is nodig, en hoe kunnen wij daarin ondersteunen? Hoe zorgen we voor zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij? We gaan graag met u in gesprek over uw wensen en onze mogelijkheden.

Vrijwilligers
Eleos onderhoudt nauwe contacten met plaatselijke kerken en christelijke organisaties. Dat maakt het gemakkelijker om betrokken vrijwilligers te vinden. Waar mogelijk activeren we het netwerk rondom de burger.

Samenwerking
Eleos zoekt steeds de samenwerking met andere (christelijke) partijen. Waar nodig bundelen we onze krachten met die van anderen. Samen kunnen we de beste zorg bieden aan uw burgers. En dat is ons uitgangspunt.

Wat biedt Eleos?
Wij bieden burgers individuele begeleiding, een beschermde woonplek en/of behandeling waarbij familie en netwerk betrokken worden. Eleos biedt ook ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers.

Meer informatie?
Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw gemeente! Neem vrijblijvend contact op.

Regio Noord
Gerard Gerbranda
T 06-10 56 31 30
E gerard.gerbranda@eleos.nl 

Regio Midden
Peter Rook
T 088-892 16 84 
E peter.rook@eleos.nl

Regio Zuid
Arie Kuperus
T 06-30 95 87 16
E arie.kuperus@eleos.nl