Onze identiteit

Eleos heeft een christelijke identiteit. De Bijbel is als Woord van God onze norm en inspiratiebron.  

Identiteit en grondslag

Onze christelijke identiteit komt onder andere tot uitdrukking in:

  • het uitgaan van een christelijke visie op de mens, op het lijden en op zorg;
  • het hanteren van christelijke normen en waarden in combinatie met professioneel beroepsmatig handelen;
  • het betrekken van de christelijke geloofsovertuiging en -beleving van de cliënt bij de hulpverlening, waar dit de hulpverlening ten goede komt;
  • het nastreven van een goede afstemming tussen hulpverlening en kerkelijk pastoraat met erkenning van de eigen verantwoordelijkheden van beide terreinen;
  • het bevorderen van een christelijk leefmilieu, met name in verblijfssituaties zoals de kliniek en de woonvormen, o.a. door ruimte te geven aan gebed en Bijbellezen, het bijwonen van kerkdiensten, keuzes op het terrein van mediagebruik.

Grondslag

Binnen de christelijke gemeenschap staat Eleos in de gereformeerde traditie. Samen met de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften de grondslag van de organisatie.