Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is vaak ingewikkeld. Er speelt veel ontkenning. Het vindt plaats achter de voordeur, en wie geeft je het recht je met dingen te bemoeien die jou niet aangaan? Of toch wel?

Wat is huiselijk geweld?

Onder huiselijk geweld valt verbaal (met woorden), fysiek (lijfelijk) en seksueel geweld (incest). In de kern gaat het erom dat de grenzen van de ander niet gerespecteerd worden. De ander wordt vernederd, gekleineerd, geschopt, geslagen. Dat kan in lichte mate voorkomen, maar eveneens extreme vormen aannemen, met de dood tot gevolg. Ook het onthouden van liefde is een vorm van geweld. Verwaarlozen van kinderen heeft ook ernstige schade tot gevolg.

Geweld komt in vele variaties voor. Ouders kunnen gewelddadig naar kinderen zijn (kindermishandeling), maar kinderen ook naar ouders (oudermishandeling). En ouders onderling (partnermishandeling), evenals kinderen onderling. Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen voor zowel slachtoffers als getuigen (bijvoorbeeld de kinderen die gezien hebben dat hun ouders elkaar te lijf gingen) ernstig kunnen zijn. In die zin maakt het niet zoveel uit of iemand direct slachtoffer is of geweld gezien heeft.
In gezinnen/families lopen mensen de grootste kans bedreigd, psychologisch en/of lichamelijk mishandeld en emotioneel en seksueel misbruikt te worden. Dat zijn onthutsende constateringen. De grootste categorie van officieel geregistreerde geweldplegingen vindt binnenshuis plaats. Een groot onderzoek in familieverband (1997) in Nederland liet zien dat 45 procent van de ondervraagden ervaringen meldt met geweld in huiselijke kring. Veertig tot tachtig vrouwen en veertig kinderen overlijden per jaar aan de gevolgen van geweld in huiselijke kring. Van de ruim 28.000 telefoontjes die in 2004 bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) binnenkwamen, ging het bijna 6000 keer om baby's van nul tot en met twee jaar. De meeste slachtoffers van fysiek en geestelijk geweld zijn tussen de tien en 25 jaar oud, 45 procent van slachtoffers van seksueel geweld is jonger dan achttien jaar. In bijna driekwart van de gevallen van ernstig huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld (65 %) en seksueel geweld (8%). Vier van de tien slachtoffers zijn man. Dit percentage ligt veel hoger dan eerder werd verondersteld. Eén op de vijf gevallen wordt gemeld bij de politie, dat is een kleine toename t.o.v. 1997.


 

interview met Gerda (behandelaar)
     over contextuele therapie

 andere ervaringsverhalen