Themadag over herstel en zeggenschap

De cliëntenraad van Eleos organiseert op 13 oktober 2017 een themadag voor alle (ex-) cliënten van Eleos. Deze dag sluit aan bij de themadag van 2016 over herstel, talenten en ervaringsdeskundigheid. Deze keer ligt de nadruk op het aan de slag gaan met je eigen ervaringen. Op de ruimte die er juist binnen de beperking kan zijn. De dag is ook bedoeld voor ontmoeting en bemoediging van elkaar. Dus kom in beweging en geef je op voor deze themadag!
 
De themadag vindt plaats bij de Weistaar in Maarsbergen en start om 10.30 uur.

Kijk voor meer informatie over de themadag op www.eleos.nl/themadag_cr