Een behandeling tijdens de lesuren in Leiden

Een keer per twee weken is hij op donderdag op de Driestar in Leiden te vinden. Gert-Willem werkt op deze school als psycholoog voor kinderen en jongeren. Een pioniersproject, want Leiden en omstreken is een nieuw werkgebied voor Eleos. In september werden de eerste contacten gelegd met school en sinds november heeft Gert-Willem zijn eerste cliënten.

Korte lijntjes
“Ik heb leuk contact op de school, de docenten zijn vriendelijk en het schoolmanagement is erg betrokken. Contact met docenten heb ik vooral in de lerarenkamer, maar ook wanneer ik aanschuif bij het ZorgAdviesTeam van de Driestar. Leerlingen die zorg nodig hebben worden hier besproken, ik geef hierin advies. Ik heb ook een kort lijntje met de zorgcoördinator op school. Geregeld overleggen we over wat er op school speelt.” 

De kinderen en jongeren die Gert-Willem behandelt komen via een verwijzing van de huisarts of het JGT (jeugd- en gezinsteam) bij hem terecht. Op dit moment zijn het nog vooral jongeren van school, maar ook kinderen en jongeren die niet op de Driestar zitten, kunnen voor gesprekken op de school in Leiden terecht.

De behandeling vindt tijdens schooltijd plaats en duurt precies een lesuur. Voor zowel behandelingen in de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz kunnen kinderen bij Gert-Willem terecht. Na afloop van een gesprek worden de ouders meestal even per e-mail op de hoogte gehouden. 

Afwisseling
“De problemen waar mijn cliënten in het dagelijks leven tegenaan lopen zijn heel divers: autisme, woede, sociale vaardigheden, ADHD, er komt van alles voorbij. Ik vind die afwisseling erg interessant.

Dat ik op een school werk, betekent overigens niet dat de ouders niet welkom zijn. Als ze willen kunnen ze mee naar de gesprekken, maar ik geef toe dat het wel wat minder anoniem is voor de jongeren. Daarom kunnen we ook na schooltijd afspreken of we spreken op de behandellocatie in Dordrecht af." 

Behandeling tijdens het lesuur
“Het heeft meerwaarde om op scholen aanwezig te zijn. Ik merk dat de leerlingen relaxter zijn, want ze komen uit de schoolsituatie. De meesten zien mij meer als docent dan als hulpverlener denk ik. Dat komt doordat het op een school is. Het is laagdrempeliger en soms ook minder opvallend dat je hulp krijgt. Je bent er immers maar een lesuur tussenuit.”

Voor Leiden en omstreken
De hulpverlening op het Driestar college is niet alleen bedoeld voor leerlingen van de Driestar. Ook kinderen van de basisschool of van andere middelbare scholen uit de buurt zijn ook van harte welkom. 

Behandeling in Leiden ontvangen? Kijk voor contactinformatie op www.eleos.nl/vestigingen