Grote belangstelling voor mini-symposium Eleos

“Wat goed dat er hierover onderwijs gegeven wordt, hier is zoveel behoefte aan!” Zomaar een reactie van een bezoeker, afgelopen donderdagavond op de Morra te Drachten bij het mini-symposium Psyche en Geloof georganiseerd door Eleos. Met ruim 140 belangstellenden waren alle plekken meer dan bezet.

Bina Sijbesma, GZ-psycholoog bij Eleos en mede-organisator vertelt: “We merken in de gesprekken met mensen die bij ons aankloppen voor hulp, dat psychische klachten raken aan de grotere levensvragen en daarmee aan hun geloof. We zijn onder de indruk geraakt van de hulp die wordt verleend vanuit kerken, meestal door vrijwilligers, om mensen met psychische problemen te ondersteunen. We wilden deze kerkelijk werkers en vrijwilligers graag ontmoeten en onze expertise over psyche en geloof met hen delen.”

Dr. Hanneke Schaap, godsdienstpsycholoog en rector aan het aan het Kennisinstituut voor christelijk ggz (Kicg), sprak tijdens dit symposium over de raakvlakken tussen psychische klachten en christelijk geloof: “Uit onderzoek blijkt dat wie steun ervaart aan zijn geloof sneller opknapt bij psychische problemen en dat geloof helpend kan zijn om op een gezonde manier met problemen om te gaan”, vertelt zij, “maar net zo goed kan geloof en een bepaald godsbeeld ook tot ongezonde patronen leiden.” Wanneer mensen te kampen krijgen met psychische klachten, raakt dat ook aan hun existentie. Herstel bij psychische klachten gaat dan ook niet alleen over vermindering van klachten als somberheid of angsten, maar net zo goed over het opnieuw vinden van hoop en een plek in het leven, nadat een ingrijpende gebeurtenis of een psychische ziekte je leven op de kop heeft gezet. Een professional kan helpen om uit te zoeken hoe je geloof je tot steun kan zijn. 

Mensen met psychische klachten (met of zonder christelijke achtergrond) kunnen bij Eleos professioneel werken aan herstel na verwijzing door de huisarts, maar biedt ook ruimte aan (pastoraal) betrokkenen voor advies en voorlichting (voor Drachten drachten@eleos.nl of kijk op www.eleos.nl/spreekuren).

Eleos is een landelijk werkende christelijke ggz-instelling met sinds juli 2016 ook vestigingen in Drachten, Leeuwarden en Groningen.