E-health bij Eleos

E-health is online hulpverlening, via internet. U kunt het vergelijken met het volgen van een online cursus. Uw behandelaar is hierbij uw persoonlijke ‘docent’ die u begeleidt en ook via internet feedback geeft. Dat helpt vaak om ook in het dagelijks leven actief aan de slag te blijven met uw behandeling. De ervaringen en inzichten die u opdoet, kunnen terugkomen in de behandelingsgesprekken met uw hulpverlener.

Hoe werkt het bij Eleos?
Bij Eleos beslist u samen met uw behandelaar hoe uw behandeling wordt opgebouwd. Naast (groeps)gesprekken kan ook e-health een onderdeel van de behandeling zijn. Wanneer u hier interesse voor heeft, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Voor diverse thema’s is namelijk een online module te volgen, als aanvulling op (of soms zelfs ter vervanging van) de hulpverleningsgesprekken. Uw behandelaar kan u vertellen welke mogelijkheden er voor u zijn.

Modules
E-health betekent online zorg, via internet. Bij Eleos maken we gebruik van ruim 35 verschillende e-healthmodules, bijvoorbeeld: depressie, angst, piekeren, slaapproblemen, adhd, zelfbeeld, verwerking, voorlichtingscursussen voor ouders, sociale vaardigheden, leren ontspannen, etc.

Voordelen van e-health

  • U hebt geen reistijd
  • U kunt er in uw eigen omgeving en op uw eigen tijd aan werken
  • U kunt rustig nadenken over wat u wilt zeggen
  • U kunt informatie en oefeningen terug lezen
  • Wanneer u online schrijfopdrachten doet, helpen die om inzicht te krijgen en te ordenen
  • Bepaalde thema’s kunnen extra aandacht krijgen, wat voor verdieping in de behandeling zorgt
  • E-health brengt meer structuur in de behandeling

Vraag ernaar bij uw behandelaar.