Kosten hulpverlening

Wat kost uw behandeling of begeleiding? Klik op het tabblad dat voor u van toepassing is. 

Behandeling volwassenen

De bekostiging van de hulp die door Eleos wordt gegeven aan volwassenen die behandeling krijgen bij de ambulante zorg of in de (dag)kliniek, valt onder uw basisverzekering. Eleos is voor 2017 gecontracteerd door alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat onze cliënten bij Eleos terecht kunnen voor generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz

Bij aanmelding en inschrijving dient u uw verzekeringsgegevens door te geven. Eleos factureert na afsluiting van het zorgtraject, of na uiterlijk 365 dagen, de kosten die verbonden zijn aan uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Als u in het buitenland woont en/of een buitenlandse ziektekostenverzekering hebt, worden de kosten van hulpverlening aan uzelf gefactureerd. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden kunt u vervolgens de nota’s doorsturen naar uw verzekeraar.

Niet (tijdig) verzetten van uw afspraak kost geld
Kan uw afspraak niet doorgaan? Geef dit dan uiterlijk 24 uur vóór uw afspraak telefonisch aan uw behandelaar door.
Als u niet verschijnt op uw afspraak of u zegt deze te laat af, dan wordt er € 40 per afspraak in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoedt. 

Vergoeding behandelingen basis-ggz
In 2017 krijgt u behandelingen in de basis-ggz vergoed via uw zorgverzekering. Er is geen eigen bijdrage per consult. Hoe de vergoeding exact geregeld is, verschilt per zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u binnen uw polis niet alle kosten vergoed krijgt. Bekijk daarom altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Let op: indien u 18 jaar of ouder bent geldt voor zorg in de basis-ggz het eigen risico van uw zorgverzekering. Dit eigen risico wordt jaarlijks door de zorgverzekeraars vastgesteld. In 2017 bedraagt het eigen risico € 385,-. Het eigen risico wordt ook in rekening gebracht na alleen een intaketraject, ook indien dit niet leidt tot een behandeltraject.

Vergoeding behandelingen gespecialiseerde ggz
In 2017 krijgt u behandelingen in de gespecialiseerde ggz vergoed via uw zorgverzekering. Er is geen eigen bijdrage per consult. Hoe de vergoeding exact geregeld is, verschilt per zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u binnen uw polis niet alle kosten vergoed krijgt. Bekijk daarom altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorg-verzekeraar.
Let op: indien u 18 jaar of ouder bent geldt voor zorg in de gespecialiseerde ggz het eigen risico van uw zorgverzekering. Dit eigen risico wordt jaarlijks door de zorgverzekeraars vastgesteld. In 2017 bedraagt het eigen risico € 385. Het eigen risico wordt ook in rekening gebracht na alleen een intaketraject, ook indien dit niet leidt tot een behandeltraject.

Buiten de regio

Dbc
Als u wordt behandeld in de gespecialiseerde ggz, openen wij een dbc (diagnose-behandelcombinatie) voor u. In deze dbc wordt alle tijd geregistreerd die met uw behandeling samenhangt. Dit zijn zowel alle directe contacten die u met uw behandelaar heeft (face-to-face gesprekken, telefonische contacten en contact per mail/internet), als de tijd die uw behandelaar besteedt aan bijvoorbeeld gesprekken voorbereiden, uitwerken van gespreksaantekeningen en verslagen en het overleg met collega’s. De tijdregistratie in een dbc is aan regels van de zorgverzekeraar gebonden.
De dbc wordt geopend op de datum dat u wordt uitgenodigd voor het eerste gesprek; als de behandeling afgelopen is, wordt de dbc afgesloten en gefactureerd bij uw zorgverzekeraar. Een dbc mag maximaal 365 dagen geopend zijn. In het geval de 365 dagen voorbij zijn en uw behandeling nog niet kan worden afgerond, wordt er een nieuwe dbc geopend. De afgesloten dbc factureren wij dan aan uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie over de dbc-bekostiging verwijzen bij u naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl.

Kortdurende relatietherapie
De behandeling voor relatieproblemen wordt door de zorgverzekeraars niet meer vergoed. Eleos vindt het echter belangrijk dat u hiervoor hulp kunt blijven zoeken. Daarom hebben we een korte en praktische relatietherapie ontwikkeld die we u aanbieden tegen een scherpe prijs.
De intake en de behandeling van vijf gesprekken kosten u in totaal € 786,50 (incl btw). Als u na de behandeling behoefte hebt aan vervolggesprekken bieden wij u aan om vijf gesprekken te hebben voor € 562,65 (incl. btw). U weet precies waar u aan toe bent.


Andere informatie over kosten van de hulpverlening