Familie

Eleos vindt de betrokkenheid van gezins- of familieleden, vrienden of bekenden en mensen uit het pastoraat bij de behandeling of begeleiding van een hulpvrager belangrijk. Mensen vormen samen een gemeenschap. Men is op elkaar betrokken en steunt elkaar. 

Vanuit onze christelijke identiteit benadrukken we de waarde van gezins- en familierelaties, vrienden- en kennissenkring en andere maatschappelijk verbanden, zoals werk en kerk. Onze hulpverleners gaan daarom op een serieuze en respectvolle wijze om met naastbetrokkenen. Wel moeten hulpverleners rekening houden met o.a. regels die de privacy van hulpvragers beschermen. Lees ook de regeling Relatie Eleos en naastbetrokkenen

Familievertrouwenspersoon
De Familievertrouwenspersoon (FVP) staat klaar voor familie of directe betrokkene van iemand met psychische problemen die in behandeling is bij Eleos. U zoekt naar antwoorden maar u weet niet waar u de zoektocht moet starten. Of u krijgt voor uw gevoel geen antwoord vanuit de betrokken hulpverlening. De Familievertrouwenspersoon kan hierbij helpen door te luisteren, informatie te geven, doorverwijzen en indien nodig bemiddelen tussen u en de hulpverlening.

De bereikbaarheidsgegevens van de FvP zijn: 

Dhr. P. Brakel, E P.Brakel@lsfvp.nl, M 06-25 32 26 05. 

U kunt de folder downloaden en een film bekijken op de pagina
Vertrouwenspersoon.

Ziektebeelden en problemen
Op deze website staan dossiers over psychische problemen. In elk van deze dossiers staat een subknop met Tips voor naastbetrokkenen of Als u familie bent van iemand met of Wat kan de omgeving doen. U leest er informatie voor uzelf, over wat u wel, of wat u beter niet kunt doen. Ook vindt u in deze dossiers tips voor boeken en websites om u verder te kunnen verdiepen in het psychisch probleem van uw familielid.

Klacht
U kunt als naastbetrokkenen een klacht indienen als het uzélf aangaat. Bijvoorbeeld als het handelen van Eleos of juist het nalaten daarvan voor u persoonlijk gevolgen heeft. Als u het niet eens bent met de behandeling van de cliënt, dan kunt u de klacht alleen indienen namens en met toestemming van de cliënt zelf.
Lees de folder (klik op button rechts) en/of download het reglement klachtrecht naastbetrokkenen.

Contact
Bij Eleos zijn er speciale spreekuren waar op u kunt bellen met een medewerker van Eleos. Als u vragen heeft over een verwijzing, een aanmelding, de wachtlijst, een intake of een behandeling kunt u bellen met de afdeling volwassenenzorg (vanaf 18 jaar) of met de afdeling jeugdzorg (onder de 18 jaar). Tijden waarop u met dergelijke vragen kunt bellen, de regio en de telefoonnummers, kunt u daar vinden.