Themadag:Talenten van God?! Hoe zet ik die in? 

een terugblik

Een zaal vol deskundigheid

De cliëntenraad van Eleos organiseerde op 13 april een themadag.
Ruim 60 cliënten en ex-cliënten van Eleos kwamen bij elkaar om ervaringen te delen over geloof, talenten en herstel.

Tijdens het morgenprogramma werd er geluisterd naar drie sprekers. Waarbij de rode draad de ervaringsdeskundigheid van de (ex-)cliënten was. Ervaringen uit het verleden, de littekens, kunnen als talenten worden ingezet. We mogen allemaal, met wat voor verleden dan ook, aan het werk met deze gaven in het koninkrijk van God. Hoe zwaar onze ervaringen (trauma’s) ook zijn we mogen allemaal weten dat we deze wegen niet alleen gaan. Waar wij doorheen moeten heeft de Heere Jezus al gedaan op Zijn weg naar het kruis.

Ewoud de Jong, psychiater, hield een lezing over herstel. Welke fasen we daarin doorlopen. Boekenwijsheid, praktijkwijsheid en ervaringswijsheid zijn nodig om te kunnen herstellen. De hulpverleners helpen ons in het herstel maar de ervaringsdeskundigheid van ons eigen verhaal is ook belangrijk. Wij kunnen hiermee anderen helpen die dat nodig hebben.

Tijdens de lezingen was het erg stil in de zaal. De boodschap was helder, toegankelijk en herkenbaar. Zo ook bij het verhaal van Kees. Op een rustige manier en met Zeeuwse humor heeft hij vanuit zijn levensverhaal verteld over zijn weg van herstel. De volharding en vasthoudendheid van de hulpverlener was een opvallend talent wat nodig was in het herstelproces van Kees.
Veel cliënten herkenden ook de strijd in en met het geloof tijdens herstel. De vragen, twijfels, ervaringen en theologische kennis in Kees zijn verhaal maakten de uitnodiging van de Heere Jezus duidelijk zoals we dat lezen in de Bijbel. Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.

Tijdens een plenaire bespreking en een potje boerengolf werd er nog na gesproken over het zijn van een ervaringsdeskundige. Tips en zorgen werden gedeeld. Een veilige en open sfeer zorgden voor een zeer geslaagde themadag.

Jozien van der Ven, lid cliëntenraad Eleos