Bipolaire stoornis

De bipolaire stoornis, ook wel manisch depressiviteit genoemd (voortaan: bipolaire stoornis), is een psychiatrische aandoening die uw leven en dat van de mensen om u heen flink kan ontwrichten.

Wat is een bipolaire stoornis?

Ondanks dat een bipolaire stoornis ontwrichtend kan werken, slagen veel mensen er in een normaal leven in gezin en maatschappij te leiden, dankzij medicatie, het leren omgaan met de beperkingen/mogelijkheden en het leren letten op de terugkeer van symptomen (vroegsignalering).

De bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis. Depressieve en manische perioden (episodes) wisselen elkaar af. Wanneer iemand manisch gedrag vertoont, is er bijna altijd sprake van een depressieve episode die aan dat gedrag vooraf ging, of daarop volgt. Omgekeerd, wanneer er sprake is van een depressie, gaat dat niet altijd vergezeld van manisch gedrag. In dat geval spreek je van een unipolaire depressie. Wanneer die manische episodes er wel zijn (geweest) gaat het om een bipolaire depressie, en wordt er dus van een bipolaire stoornis gesproken. Bij een bipolaire stoornis gaat het daarom vooral om het verloop in episodes van manie en depressie. Door het verloop van de ziekte te bekijken kan een arts de diagnose stellen.

Wat is een manische episode?
U slaapt heel weinig, voelt u opgewonden, vrolijk, maar ook snel geprikkeld, u praat heel veel, u vertoont roekeloos gedrag, bijvoorbeeld in het verkeer, op seksueel gebied of met geld uitgeven. U kunt een opgeblazen gevoel van eigenwaarde hebben en hebt de meest wonderbaarlijke ideeën. Deze stemmingsstoornis is zo ernstig dat het niet goed meer lukt uw werk en andere activiteiten te verrichten. Mensen om u heen raken wanhopig van uw gedrag. Opname in een ziekenhuis is wellicht nodig en soms kunt u ook psychotische kenmerken krijgen (wanneer u wanen en/of hallucinaties krijgt).

Wat is een hypomane episode?
Dit is een mildere variant van manie. U kunt dezelfde kenmerken hebben als hierboven omschreven, alleen zijn ze niet zo ontwrichtend voor uzelf of uw omgeving. Men merkt een onmiskenbare verandering in uw functioneren op, maar alles is minder vergaand dan bij een manie.

Wat is een depressieve episode?
U bent het grootste deel van de dag somber, uw eetlust is weg, u slaapt bijna niet meer, u piekert maar door, uw motoriek is vertraagd of juist zeer onrustig. U bent angstig, hebt nergens meer plezier in, u voelt zich waardeloos, u hebt niet zelden een doodswens en ervaart een onvermogen om emoties te beleven of te voelen.